LABORATORI D'HIDRÀULICA


Universitat Politècnica de València

El Laboratori d'Hidràulica de la Universitat Politècnica de València (UPV) està adscrit al Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient (DIHMA), a l'Institut d'Enginyeria de l'Aigua i Medi Ambient (IIAMA) i a l'Escola de Camins, Canals i Ports de la UPV (ETSICCP). Ací es porten a terme, a més de les tasques docents experimentals, treballs que tenen a veure, tant amb la modelació física, com numèrica, de fluxos en làmina lliure en llits fluvials i estructures hidràuliques.

La recerca es centra fonamentalment en els camps de l'enginyeria fluvial, la hidràulica de grans presses i altres estructures hidràuliques i la hidràulica urbana, tant des del punt de vista de la modelació física, com numèrica.

Modelació física

Més de 30 anys d'experiència en modelació física

Modelació numèrica

Modelació numèrica uni-, bi- i tridimensional

Estructures hidràuliques

Disseny de presses, canals, canalitzacions...

Estudis d'inundació

Tant a l'àmbit rural, com a l'urbà

Disseny de canalitzacions

Mitjançant modelació matemàtica i física reduïda


RECERCA

veure més sobre recerca
LÍNIES PRIORITÀRIES DE RECERCA

El laboratori desenvolupa la seua feina al voltant de set línies de recerca principals relacionades amb els camps de la hidràulica i enginyeria fluvial, la hidràulica urbana i la mecànica de fluids. D'entre aquestes línies, es pot destacar la vulnerabilitat de ponts sobre llits fluvials envers avingudes, la disipació d'energia en estructures hidràuliques, etc.

PUBLICACIONS

La producció científica dels investigadors que treballen al laboratori es reflecteix en els diferents articles, participació a congressos i altres esdeveniments de divulgació científica, on es presenten els resultats més importants obintguts als diferents projectes de recerca que es porten a terme.

TREBALLS ACADÈMICS I DE RECERCA

Nombrosos alumnes de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports i del Màster en Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient han gaudit de beques de col·laboració i especialització al laboratori per a la realització del seu Projecte Final de Carrera i Treball Final de Màster. Els investigadors responsables es troben actualment dirigint diferents tesis doctorals dins del Programa de Doctorat en Enginyeria de l'Aigua i Mediambiental.


PROJECTES

veure més projectes
Emulsiona

Airejament i dissipació d'energia

Riu Palancia Octubre 2000

Reconstrucció hidrològica i hidràulica

Col·lector Sud

Disseny de gran col·lector

Assut de Terrateig

Modelació física reduïda