PROJECTES

EMULSIONA

Airejament i estructures de dissipació d'energia

Life+ Albufera

Gestió d'aiguamolls artificials

Assut de Terrateig

Modelació física reduïda

Col·lector Sud

Disseny de Gran Col·lector

Nou llit del Riu Túria

Ampliació de la capacitat hidràulica

AQUAVAL Benaguasil

Instrumentació SUDS

Barranc de les Ovelles

Model físic reduït. Contrast numèric

Riu Palància Octubre 2000

Reconstrucció hidrològica i hidràulica

AQUAVAL Xàtiva

Instrumentació SUDS